مهران محمدی امین

ایسنا/ رئیس پارلمان لبنان در رابطه با جلسه انتخاب رئیس جمهوری این کشور که قرار است ۱۴ ژوئن برگزار شود، اعلام کرد، او و متحدانش در این جلسه تنها به رئیس جریان المرده رای خواهند داد

1402\03\17 17:07:41


نبیه بری: ما و متحدانمان به فرنجیه رای می‌دهیم

ایسنا/ رئیس پارلمان لبنان در رابطه با جلسه انتخاب رئیس جمهوری این کشور که قرار است ۱۴ ژوئن برگزار شود، اعلام کرد، او و متحدانش در این جلسه تنها به رئیس جریان المرده رای خواهند داد. روزنامه الاخبار لبنان نوشت، نبیه بری، رئیس پارلمان این کشور گفت: ما و متحدانمان همگی به سلیمان فرنجیه، رئیس جریان المرده رای خواهیم داد.

رئیس پارلمان لبنان در رابطه با جلسه انتخاب رئیس جمهوری این کشور که قرار است ۱۴ ژوئن برگزار شود، اعلام کرد، او و متحدانش در این جلسه تنها به رئیس جریان المرده رای خواهند داد.روزنامه الاخبار لبنان نوشت، نبیه بری، رئیس پارلمان این کشور گفت: ما و متحدانمان همگی به سلیمان فرنجیه، رئیس جریان المرده رای خواهیم داد.

کسی از ما نگفته که رای باطله می‌دهد. ما قبل از انتخاب فرنجیه به عنوان نامزد رای باطله دادیم. اگر دعوت به گفت‌وگو را می‌پذیرفتند که دو مرتبه فراخوان دادم، به اینجایی که اکنون هستیم، نمی‌رسیدیم.وی در پاسخ به این سوال که آیا نظرش روی فرنجیه قطعی است یا خیر، گفت، مسلما به او رای خواهد داد زیرا او را نامزد کرده است و افزود، ممکن است برخی از فراکسیون‌ها رای باطله بدهند چون از نامزدها راضی نیستند که البته این هم یک موضع سیاسی است؛ اما او و متحدانش به فرنجیه رای می‌دهند..

.


بازنشر از : آخرین خبر