1402\01\14 17:17:34


عزل و نصب‌های جدید ملک سلمان

تسنیم/ منابع خبری عربستان از دستور پادشاه این کشور برای تغییر برخی مقامات  سعودی خبر دادند. «ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» پادشاه عربستان روز یکشنبه چندین دستور سلطنتی از جمله برکناری مدیر عامل کمیسیون سلطنتی شهر ریاض و امیر استان «الدرعیه» را از سمت خود صادر کرد.

منابع خبری عربستان از دستور پادشاه این کشور برای تغییر برخی مقامات  سعودی خبر دادند.«ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» پادشاه عربستان روز یکشنبه چندین دستور سلطنتی از جمله برکناری مدیر عامل کمیسیون سلطنتی شهر ریاض و امیر استان «الدرعیه» را از سمت خود صادر کرد. در متن دستورات سلطنتی آمده است: «فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشید» مدیر عامل کمیسیون سلطنتی شهر ریاض از سمت خود برکنار و به عنوان مشاور دبیرخانه کل این شهر منصوب شد. در دستورات سلطنتی همچنین مقرر شده بود « ابراهیم بن محمد بن ابراهیم السلطان علاوه بر کار و سایر وظایف خود ، کار مدیر عامل کمیسیون سلطنتی شهر ریاض را انجام دهد». بازار دستورات پادشاه عربستان شامل «برکناری شاهزاده احمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود از سمت  فرماندار الدرعیه، برکناری  محمد بن طلال النحاس از سمت فرماندار سازمان عمومی بیمه اجتماعی و انتصاب عبدالعزیز بن حسن بن علی البوق به عنوان فرماندار سازمان کل بیمه‌ اجتماعی بود».ملک سلمان ماه گذشته نیز مجموعه‌ای از دستورات سلطنتی  شامل انتصاب مسئولان  جدید در کابینه را صادر کرد.وی  در فرمانی «سلمان بن یوسف بن علی الدوسری» را به عنوان وزیر اطلاع رسانی عربستان منصوب کرد. پادشاه عربستان سعودی  همچنین «حمود به بداح المریخی» را به عنوان مشاور دیوان پادشاهی، سرلشکر «محمد بن عامر بن محمد الحربی» را به عنوان معاون رئیس اطلاعات کل، «اسماعیل بن سعید بن علی الغامدی» را به عنوان دستیار وزیر منابع انسانی و توسعه اجتماعی و «راکان بن ابراهیم بن عبدالعزیز الطوق» را به عنوان دستیار وزیر فرهنگ منصوب کرد.


بازنشر از : آخرین خبر

تسنیم/ منابع خبری عربستان از دستور پادشاه این کشور برای تغییر برخی مقامات  سعودی خبر دادند. «ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» پادشاه عربستان روز یکشنبه چندین دستور سلطنتی از جمله برکناری مدیر عامل کمیسیون سلطنتی شهر ریاض و امیر استان «الدرعیه» را از سمت خود صادر کرد.