مهران محمدی امین

ایرنا/ منتشر شدن تشکیل ائتلاف دریایی منطقه‌ای به پیشنهاد ایران درست در زمانی که امارات متحده عربی تصمیم به خروج از ائتلاف دریایی آمریکایی گرفت دو خبر مهم هفته گذشته بودند. خ

1402\03\17 20:02:17


ائتلاف ایرانی جایگزین ائتلاف آمریکایی

ایرنا/ منتشر شدن تشکیل ائتلاف دریایی منطقه‌ای به پیشنهاد ایران درست در زمانی که امارات متحده عربی تصمیم به خروج از ائتلاف دریایی آمریکایی گرفت دو خبر مهم هفته گذشته بودند. خبری که شاید منجر به خروج همشیگی نیروی دریایی آمریکا از منطقه شود.

منتشر شدن تشکیل ائتلاف دریایی منطقه‌ای به پیشنهاد ایران درست در زمانی که امارات متحده عربی تصمیم به خروج از ائتلاف دریایی آمریکایی گرفت دو خبر مهم هفته گذشته بودند.

خبری که شاید منجر به خروج همشیگی نیروی دریایی آمریکا از منطقه شود.اما چه عواملی در خروج امارات از ائتلاف دریایی آمریکا اثرگذار بوده است؟. .


بازنشر از : آخرین خبر