مهران محمدی امین

1402\03\05 11:33:20


سید حسن خمینی: توافق ایران با عربستان به معنی رفاقت با محمد بن سلمان نیست!

جماران/ سید حسن خمینی در دیدار وزیر، معاونان و مسئولان وزارت امور خارجه گفت: سیاست خارجی داستان رفاقت ها نیست، داستان منافع کلان ملی است. گرفتار هیجانات هم نباید شد.

جماران/ سید حسن خمینی در دیدار وزیر، معاونان و مسئولان وزارت امور خارجه گفت: سیاست خارجی داستان رفاقت ها نیست، داستان منافع کلان ملی است.

گرفتار هیجانات هم نباید شد. توافق ایران با عربستان به معنی رفاقت با محمد بن سلمان نیست.. .


بازنشر از : آخرین خبر