مهران محمدی امین

1402\03\01 17:24:44


لایحه عفاف و حجاب در روزهای آتی از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود

وزیر دادگستری با اشاره به روند لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در موضوع عفاف و حجاب گفت: این لایحه طی روزهای آتی از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری اظهارداشت: لایحه دو فوریتی پیشنهادی قوه قضائیه با موضوع «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» پس از انجام تغییراتی از سوی دولت، روز چهارشنبه هفته گذشته به تصویب هیأت دولت رسید و روز گذشته (یکشنبه ۳۱ اردیبهشت) به امضا رسید.

رئیس قوه قضائیه ۱۱ اردیبهشت با اشاره به اقدامات دستگاه قضائی و معاونت حقوقی قوه قضائیه در راستای تدوین لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، اظهار داشت: لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در معاونت حقوقی قوه قضائیه تدوین شد و نقطه‌نظرات سایر سران قوا نیز در این باره دریافت و هفته اول اردیبهشت به هیأت دولت ارسال شده است. رئیس قوه قضائیه تاکید کرد امیدواریم این لایحه مراحل تصویب خود را در دولت و مجلس طی کند و پس از جلب نظر شورای نگهبان به قانون تبدیل شود.. .


بازنشر از : مهر

وزیر دادگستری

عفاف و حجاب

قوه قضاییه